Utanför El Grecos atelje i Toledo

 

  G kunde tänka sig hyra en lite enklare atelje, med terrass, i ett
  korsvirkeshus i närheten. 


  
                                                                              Den enklare ateljen med terrass, och G.

                                             nästa