Svalbard 1974     Skisser m.m. O.M.                                          .

       

   
            

        


                 Under några veckor försommaren 1974 tältade Gunilla Malteson
                 och jag, Göran Hellberg och Eva Teorell på Svalbard för att förbereda 
                 en utställning på galleri Maneten i Göteborg.

     

                                                                                               Gunilla, Göran, Eva

         

                                                                                               G  på väg upp mot Bröggerbreane.    

       

                                                                                                  Tältplats på Kvadehuksletta  

      

                                                                  G och hundarna    

                 tillbaka  till Mossebo Stom                  ..    

                 tillbaka  till Galleri                                                                                                            

                 tillbaka  till textsida 

                 nästa