Helsingborgs gamla Stadsteater,
     offer för grävskopor.

                                                                      Foto: Tomas Montelius

 Sveriges första Stadsteater med fast ensemble.
 Byggnaden stod färdigt 1877 och ersatte en gammal teaterlada
 från början av 1800-talet. Det var ett vackert teaterhus byggt
 som en hovteater och scenen hade sluttande golv. Salongen,
 i guld som det anstår en  gammal fin teater, hade parkett och fyra rader.

 Få teatrar jag arbetat på har haft samma genuina charm. Det var
 säkert många med mig som led när teatern revs. Varför hade man
 inte kunnat spara huset?

Det växte ett träd alldeles i närheten av sceningången och på
 den sidan av teatern sneddade man över ett mycket litet torg. Ett
 vänligt kvarter med små låga hus! Trädet finns kvar men man har
 valt att göra en stor skräpig parkering för bilar där teatern låg.

               Parkeringsplats . . . istället för kulturhus!
Diskussioner kring en ombyggnad av den gamla teatern hade pågått
sedan 20-talet! Under 60-talet var utrymmesbristen så stor att man bör-
jade tala om ett helt nytt teaterhus, och våren 1976 flyttade man in i det
nya teaterhuset på Gröningen, nära Konserthuset. Till mångas stora sorg
rev man den gamla teatern bara några månader före dess hundraårsdag. 
  
        

                                                        nästa