Osip Mandelstam

        Att bygga är att kämpa med tomrummet,
         - att hypnotisera rummet.

           När jag går tillbaks till en gammal arbetsdagbok och
           läser vad jag antecknat under förberedelserna till
          Jean Genets pjäs "Balkongen" på Stadsteaterns stora
          scen ser jag att Osip Mandelstam så tidigt som 1919 
          skrev de ord som har följt mig under alla år i mitt arbete 
          som scenograf. 

          Denne store ryske poet och drömmare , född 1891
          och död  1938, blev av Stalin deporterad till ett fångläger
          utanför Vladivostok där han dog  som politiskt olämplig.
          En bidragande orsak till deporteringen kan ha varit att Mandel-
          stam 1933 skrivit en satirisk dikt om Stalin, Stalin Epigram.

           Balkongen av Jean Genet

          
    
              Del av modell till Jean Genets pjäs "Balkongen".
 
           För mig är scenografi inte bakgrundsdekor, inte bara höjd,
           bredd och djup. Scenografen arbetar ju också med
           ljus, rörelse, tid, ljud, förvandling  –  moment av magi.
  
       
          Osip Mandelstams tes om tomrummet ser jag som ett av
         
många försök att förklara kreativitet och konstnärligt skapande.
          Det kan gälla dikt, musik, måleri och inte minst skulptur och
          arkitektur.    


           Regi: Gunilla Berg
           Scenografi och kläder: Olle Montelius 
               

                                                             nästa