G-P den 2 juli 1983.

    Olle Montelius 
   fyller 60 år.

Scenografen John Olof  Olle
Augustin Montelius, Syster Est-
rids Gata 2, Göteborg, fyller 60 år
söndagen den 3 juli. När jag kom-
mer hem till Dubrovnik i Jugosla-
vien frågar mig titt och tätt mina
vänner:
  – Hur är det med konstnären
som tältade i Montenegro?
   Jag kan alltid meddela att han
mår bra. När jag kommer ner i
augusti skall jag tillägga:
– Han har fyllt sexti år.

     
                 Hustak i Dubrovnik 

Bakom dubrovnikvännernas
fråga ligger deras beundran för
Olle Montelius, scenograf vid Gö-
teborgs Stadsteater sedan 1964,
tecknare, husbyggare, vykorts-
ritare, illustratör, samlare av gam-
la skrivmaskiner m.m.

   

Olle Montelius förvånade en
gång Dubrovnik  – och även
Montenegro  – genom att tälta i
Montenegros vilda berg, något
som inte är särskilt vanligt. Han
slog upp sitt tält på skolgården i
bergsbyn Njeguši, betittad av by-
borna som först iakttog stor skep-
sis gentemot honom men som
undan för undan tinade upp och
välvilligt satt modell för honom.
De kom tillochmed och stack till
honom en och annan ostbit och
soltorkad skinkskiva genom tält-
öppningen tidiga morgnar. Mon-
telius skildrade det äventyret i
G–P:s spalter i ord och bild. Mon-
tenegro var inte det första land
som försåg honom med tältplats.
Han har tältat i Grekland nära får
och fåraherdar och på Svalbard 
nära isbjörnar och gruvarbe-
tare för att bara nämna två ytter-
ligheter.

Men vanligtvis befinner han sej
på Göteborgs Stadsteater. Senast
gjorde han scenografin till ”Tret-
tondagsafton” och ”Fordrings-
ägare”. Han har lång erfarenhet
som scenograf. När han studera-
de konst i Stockholm på 40-talet
fick han hjälpa Erik Söderberg
att måla dekor till skilda nummer
på Chinavarietén. När han mål-
ade åt Tre Bragazzis, de lustiga
akrobaterna, hade han ännu ej
lärt att fixera färgen.
   När Tre Bragazzis i sin final
hoppade genom fonddekoren
fick de all färg med sig på sina
sjömanskostymer. De var inte
helt glada. Sedan dess har Olle
Montelius lärt sig att fixera färgen.
Han har arbetat som scenograf i
Uppsala, i Helsingborg och från
1964 i Göteborg. Han är en nog-
grann herre som gärna  – för
egna pengar  – reser iväg och gör
detaljstudier på ort och ställe in-
för en dekoruppgift.

       Skorstenar i Dubrovnik

Han gör omsorgsfulla förstudier,
han gör idéskisser och detaljskisser,
han skär i papp och trä en modell av
sin tänkta dekor. Han går in i det
sista och bättrar på här och var i
dekorbygget. När han gjorde
scenografin till ”Ett drömspel”
för några år sedan hade han
många dekortrix för sig som
underlättade regiarbetet.
I ”Trettondagsafton” trollade Nar-
ren fram bord och stolar som om
de vuxit upp utan särskild an-
strängning eller teknik ur scen-
golvet.

Olle Montelius är helt enkelt en
praktisk människa som ilar mel-
lan konstens skilda genrer men
som dessutom utför mycket rent
hantverksarbete. Hur många
sommarhus han byggt eller re-
staurerat vet endast byggnads-
myndigheterna.

Han är dessutom en vänlig och
lustig person som det bl.a. är en
fröjd att resa med. Det vet jag
som haft honom som reskamrat
  – jag har dock ej tältat.

En gång
illustrerade han en jugoslavisk
bok åt mej. Det gjorde han kon-
genialt. Inte för inte har han en
gång i ungdomens vår varit tid-
ningstecknare.

Nu blir Olle sexti. Det är det
egentligen endast födelseattest,
personnummer och pass som vi-
sar. Allt annat tyder på att han är
ett senare tiders barn.
         Uno Myggan Ericson 

                               nästa