Foto av skiss: Isabel Andersson                

                  Den första skissen till Timons salong. Den gjordes vid den första snabba genomläsningen av
                  manuskriptet. En sådan snabb och expressiv skiss  ligger ofta till grund för uppsättningen även
                  om scenbilden under det fortsatta arbetet förenklas. Det är nästan alltid efter sådana skisser jag
                  arbetar vidare med en skalenlig scenmodell.

                            tillbaka