De blindas konsert                                                                 Två blinda i "De blindas konsert" på Borås Stadsteater 1986.
         - Vad gäller kostymerna till pjäsen har jag inspirerats av Goya.
         Den mörka färgskala han använde på äldre dagar till sina väggmålningar
         i "La quinta del Sordo", den döves hus . . . och naturligtvis även av Bruegel,
        och den extrema rörelsen hos Callots figurer.
        Bearbetning och regi: Thomas Müller
        Scenografi och kostym: Olle Montelius

     

       Detalj av Goyamålning i La quinta del Sordo.