Kameran  går                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Scenbilder till barnpjäsen "Kameran går" på
   Göteborgs Stadsteater 1966
   i tre olika lägen på vridscenen, stora scenen.

       Scenografi: Olle Montelius.                    Foto: Isabel Andersson