Olle Montelius. 

 Träskulptur i skala 1 x 20, och skiss "Geopol".

    

Isbjörnsfälla.                                                                                            GEOPOL,  ideskiss till monument över
Inköpt av Göteborgs Konstmuseum                                                          oljeprospekteringen på Svalbard. 

 En oljeborrare som varit på Svalbard, och som kom till
 min utställning på Maneten, sa:
" En isbjörn som fick se den fällan skulle springa för livet".
  


            tillbaka