Intervju av Anita Hessel, Stadsteatern 1994.                                                               

En liten stad i Spanien.
En gästande konstnär från Sverige upptäcker ett fascinerande hus;
skevt, snett, spanskt charmfullt. Han tar fram sitt skissblock. Tecknar.
Går hem. Återvänder några timmar senare med sin hustru för att visa
huset.
   Där huset stått fanns bara ett stort hål. Huset var borta, rivet. Tim-
marna mellan Olle Montelius båda besök hade huset slagits
i spillror.

                                            
                                                                   Gunilla            
 En av många absurda episoder som kan inträffa på resor.
Olle och hans Gunilla ( konstnär till professionen, med
efternamnet Malteson ) har upplevt många minnesvärda saker.
För när de inte är upptagna med arbete här hemma, då är de
ofta på resa, som inspirationskälla till kommande arbeten. 

                                           * * *

Vi tänker båda på det som ligger så nära i tid och avstånd:
det forna Jugoslavien. 

--  Jag skulle göra teckningar till Uno Myggan Ericsons bok om
Jugoslavien och Montenegro "Vita murar  svarta berg". Jag gick
till och med en kurs i serbo-kroatiska här i Göteborg innan jag
skulle åka. Där gick också många som var gifta med serber eller
kroater. 
   Under kurstiden blev Montenegros ambassadör i Stockholm,
Vladimir Rolovitc´, mördad. Då försvann alla de övriga från
kursen. Jag var den ende utan anknytning till landet, så kursen
avbröts.  Redan då fanns det spänningar som ännu var outtalade. 

        Ur Göteborgs Stadsteaters Personaltidning 
          "Myggan" 
 
ÅRGÅNG 4 . NR 8   Mars 1994. 
                                                            Anita Hessel 
           

                                               nästa