Några flerhundraåriga kors och gravstenar på Mossebo kyrkogård
   i Västergötland.


  Teckningar för Mossebo hembygdsbok av Olle Montelius 1992.

När det gamla kyrkstallet vid Mossebo Kyrka revs hittade jag i en grushög under stallet rostiga järndelar.
Det visade sig  vara två järnkors från 1600 och 1700-talet. Efter att jag försiktigt rensat korsen från sand
och lera ocb bränt bort rostet och för att skydda järnet oljat in korsen medan de ännu var varma framträdde
årtal och bokstäver som gjorde det möjligt att bestämma vems gravar de tillhört

Det vänstra korset är märkt 1756 M A S och har stått på en grav över drängen och åboen i Grönhult
Måns Andersson, död 1756 16/2 som uppgetts död av bröstsjuka. Hans ålder var 48 år.

Det högra korset har inskriften KNS FÖD 1695 DÖ 1767 SPD FÖ 1698 och visade sig vara makarna
från Lövåsen Knut Nilsson död 1767 16/9 och hans maka Stina Persdotter, död 1788 5/11 i en ålder
av 90 år. Hon dog av rödsot, d.v.s. difteri medan Knuts dödsorsak angavs vara ålderdom.

Båda korsen förvaras nu i Mossebo Kyrkas vapenhus.

         En av de märkligaste stenarna på kyrkogården. Texten var till en början 
        oläslig men en kylig vårmorgon när jag råkade komma upp på kyrkogården
        hade frost lagt sig på de svagt upphöjda bokstäverna och jag lyckades fotografera;
        en kvart senare när solen lyst på stenen var texten åter försvunnen.
        Texten lyder:

        ET:OBSMETAT:L
        EFVARNE:ÄR:DEN:R
        ÄTA:ÅLDERDOMEN:
        TY:HAN:BEHAGAR
        GUDI.VÄL:OCH:ÄR
        HONOM:KIÄR:OCH:V
        ARDER:BORT:RÖKT
        AT:ONDSKAN:IKE:SKA
        L:FÖRVÄNDA:HANS:F
        ÖRSTÅND:VISHETENS
        BOK 4 KPTEL:9:10                                                             En annan av stenarna från 1600-talet med
                                                 kristus-initialerna I H S, vilket tolkats som
                                                 In hoc signo (vinces),
                                                 – I detta tecken (skall du segra).


             Teckning av Olle Montelius 1992.

   Mossebo gamla 1700-talskyrka. Ett försök till rekonstruktion för Mossebo
  Hembygdsbok. Kyrkan beskrevs i gamla handlingar som mycket förfallen och
  talmannen i bondeståndet, Joseph Hansson,  som bodde på Mossebo Stom alldeles
  intill kyrkan, kämpade länge för att en ny kyrka skulle byggas.

  Från 1973 till 2001 ägdes Mossebo Stom av Olle Montelius och Gunilla Malteson.
  De arbetade under  åren med att återställa byggnadernas ursprungliga karaktär, och
  Gunilla skapade en vacker trädgård med många ovanliga växter.