Ideskiss till scenbilderna till Kafkas "Processen".


     Klicka på bilden

       Klicka på bilden för att göra den större.

 En annan sida av vridscenen. Modellen är i skala 1:25, den skala jag alltid arbetar i.
 Skådespelaren i samma skala skulle bli ungefär 6-7 centimeter lång.
 När man arbetar intensivt med en scenmodell blir det en vana att känna sig
 förvandlad till en sorts 'Gulliver' som går omkring i scenbilden, jag tror t.o.m. att
 det är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb.