Med  åren har det blivit ett stort antal  pjäser, scenbilder,
         teaterskisser och  teckningar. Mycket av materialet kommer
         från Göteborgs Stadsmuseum, arbetsdagböcker, brev och
         anteckningar. 
         S
ajten är en enkel förteckning över texter och scenografi. 
   
         Klicka på blå text eller bilder.
 

                 
Texter              
              Scenbilder 
 
              Illustrationer