Sammanfattning, 
      Olof Olle Montelius, en sorts CV. 

        

Jag är född 1923 i Upsala.  Min far var konstnären och tecknings-
läraren Augustin Montelius vid Upsala Högre Allmänna Läroverk. Efter 
hans död 1940 sökte jag till Tekniska Skolan i Stockholm, senare kallad
Konstfack, där jag blev antagen.

För att kunna försörja mig tvingades jag efter någon termin sluta.
Jag hade tillfälliga arbeten i teaterateljéer som vid den tiden fanns
några stycken i Stockholm. T.ex.  Hillers DekorationGerhard Petterssons
teateratelje samt  Riteatrarnas Reklambyrå.                                    

Tidigt lärde jag mig grunderna i teatermåleri framför allt genom att jag vid
mitten av 40-talet fick assistera den mycket skicklige teatermålaren och
scenografen Erik Söderberg, som dessutom efter några år, rekommenderade
mig som dekorationschef vid dåvarande Helsingborgs Stadsteater.

Lars Levi Laestadius, som var chef för teatern, anställde mig 1949.
Mina första stora uppgifter var scenbilder och kläder till Noel Cowards 
"Fröjd för stunden", till "Upptäcktresanden" av Stig Dagerman, och till
Henrik
Ibsens "Vildanden".
Så började det  och  så fortsatte det långt in på 90-talet vid olika teatrar.

                                              *

1940 Hösten och vintern, efter att ha slutat vid läroverket, studier i teckning
          vid dåvarande NKI-skolan. 
1941 Tekniska Skolan i Stockholm.
!942  Tillfälliga arbeten på teaterateljéer och teatrar.

1944, på våren, utställning tillsammans med Anders Liljefors på Blekinge
          Muséum efter att ha målat i Karlskrona hösten och vintern 1943.

1944 - 1947 Arbetade på teaterateljéer i Stockholm, som dekormålare, elev och
                     assistent till scenografen Erik Söderberg.

1949 - 1954 Anställd som dekorationschef vid Helsingborgs Stadsteater.

1954 - 1955 Upsala Stadsteater, scenograf.
1955 - 1959 Arbetade huvudsakligen med illustrationer och bokomslag
                    bl.a. till barnböcker.
1960 - 1964 Åter vid Helsingborgs Stadsteater som scenograf.
1964 - 1988 Göteborgs Stadsteater, anställd som scenograf.
1988 -  pensionerad.    

Efter 1988,
frilansuppdrag som scenograf vid Göteborgs Stadsteater, Borås Stadsteater, Teater Halland,
Riksteatern, Upsala Stadsteater, Folkteatern i Göteborg. 
På 50-talet ett par uppsättningar till TV.
Under åren har jag vid olika tillfällen gjort bokomslag och illustrationer. 

Tecknandet under många resor i Sydeuropa har betytt mycket för mig som konstnär.
Otaliga skisser och teckningar har legat till grund för scenografi på teatrar. 

        

                                  nästa