Bargello i Florens.
          Via del Proconsolo

   

       Mitt på den stora borggården finns en djup brunn;
       det sägs att liken efter tortyroffren kastades där.

Bargellon var fängelse under 1500-och 1600-talet där tortyr och avrättningar
ägde rum så sent som 1786. Byggnaden är numera museum med en förnämlig
samling florentinsk renässansskulptur. Här finns Donatellos utsökta lilla brons-
skulptur David, enligt min mening mycket intressantare än Michelangelos David i
kolossalformat (kopia) som står på på Piazza della Signoria, och som alla turister
flockas kring med sina kameror.

                                           

                  Habakuk

Museo dell´Opera del Duomo visar ett  annat verk av Donatello, en  gripande
staty föreställande profeten Habakuk. Florentinarna har ett ömsint smeknamn
på skulpturen –  den skallige.

                                                                 åter