Ibsens  Brand

     Regi: Lars-Erik Liedholm
     Scenografi och kläder: Olle Montelius
     Musik: Maurice Karkoff

     Skådespelare:       

      Hans Bendrik

      Dagny Stenius

      Per Olof Eriksson

     Caryna Houmann

     Ulf Qvarsebo

     Willy Keidser

     Erik Strandell

     Lennart Tollén

     Alf Nilsson

     Nadja Witzansky

     Per Sjöstrand

      Lena Ewert

     Arne Eriksson

     Thure Carlman

     Inger Stenius

     Gerd Hegnell

 
     Pressklipp 14 mars 1963:
    "Olle Montelius har gett utmärkt stöd åt regissörens avsikter. Där är rymd över spelplatsen;
     i utescenerna syns stiliserade klippformationer och på fonden projiceras fjällstup; första
     bilden ger ypperliga effekter. Och över prästgårdsinteriören vilar en död stämning, det är 
     ett i alla avseenden fattigt hem man blickar in i .Slutbilden är kanske den visuellt utrycks-
     fullaste. Golvet är bart, snöskredet med fallande projektioner, en fyndig lösning av ett 
     vanskligt problem"
         
     JARL W. DONNER i Sydsvenska Dagbladet.


    "Vi befinner oss här i abstraktionernas värld. Det har både regissören, Lars-Erik Liedholm och
     Olle Montelius begripit. De har tagit fasta på en stilisering, konsekvent genomförd i varje tum. 
     Här ges ett utomordentligt uttryck för scenisk expressionism: det vill säga uttryck för den inre
     upplevelsen, uttryck i stället för likhet.
         Så blir här "Brand" inte längre ett läsdrama utan även ett stort sceniskt diktverk, verbalt kanske
     väl övermättat, ett sceniskt ytterst levande drama, överfört till teatrala krav på suggestion, vision.

     Uppsättningen i Helsingborg är i många punkter överlägsen Lilla Dramatens version i Alf Sjöbergs
     regi; den är befriad från affekt, beundransvärt stark, ren och klart visuellt skön (Montelius dekor 
     är föredömligt stram och hans projektioner är ytterst suggestiva).Det gäller här en uppsättning som
     är kongenial med den obsenska strängheten."
                                                                                           ALF MATTESSON i NST.         

     
                                                                                     Tillbaka