- Man förvandlas till en Gulliver när man går omkring i scenmodellen för att pröva dess möjligheter.

            

Den  franske 1800-talstecknaren och grafikern Jean Grandville illustrerade
Swifts fantastiska reseskildring "Gullivers resor". Har man som barn sett 
teckningarna glömmer man dem aldrig. Här från resan till landet Brobdingnag.

  
 Med de stora grindarna stängda. Genom att ställa vridscenen i olika lägen var det lätt att skapa nya bilder.

           Ett väntrum, delar av banken och ett hotellrum.

       De stora grindarna öppna til scenen på banken.                                          Foto: Isabel Andersson

                                                          tillbaka                                  GALLERI